Výstava «Jak Rusové ve světě pomáhají Ukrajině – Společně se světem za vítězství Ukrajiny»

Výstava «Jak Rusové ve světě pomáhají Ukrajině – Společně se světem za vítězství Ukrajiny»

Jménem spolku KULTURUS, z.s., tímto uvádím, že během výstavy «Jak Rusové ve světě pomáhají Ukrajině – Společně se světem za vítězství Ukrajiny», která byla umístěna v centru Prahy na náměstí Republiky od 22. února do 5. března 2023, bylo na jednom z panelů neoprávněně umístěno logo hlavního města Prahy.
Za touto chybou stála úvaha designéra, že na jednom z panelů výstavy musejí být v souladu se smlouvou o pronájmu prostranství č. NAP/35/04/016940/20231 uvedeni všichni organizátoři výstavy.
Vzhledem k tomu, že Kulturus od roku 2017 opakovaně získává granty hl. m. Prahy, MČ Praha 4, MČ Praha 7, Ministerstva kultury ČR a Ministerstva vnitra ČR na své kulturní a vzdělávací projekty a projekty integrace cizinců, přičemž na všechny materiály vždy umisťuje loga poskytovatelů grantů, nechtěli jsme ani v tomto případě pochybit a některé z log vynechat. Designér se držel původních pravidel a mou chybou je, že jsem s Magistrátem hlavního města Prahy předem jasně nevyjednal, zda jsme oprávněni na materiály k výstavě umístit logo města, není-li jedním z organizátorů výstavy ani jejím sponzorem.
Jako kurátor a organizátor výstavy bezvýhradně uznávám porušení autorských práv a neoprávněné užití loga hlavního města Prahy. Omlouvám se jménem svým i jménem spolku Kulturus z.s. hlavnímu městu Praze a současně se zavazuji odstranit všechny fotografie výstavního panelu s logem hlavního města Prahy z webových stránek www.kulturus.cz a ze sociálních sítí souvisejících s projekty spolku Kulturus.
Touto veřejnou omluvou rovněž potvrzuji, že hlavní město Praha se na předmětné instalaci nepodílelo, neboť uzavření nájemní smlouvy k veřejnému prostranství není možné považovat za participaci na instalaci.
S úctou a upřímnou omluvou,
Anton Litvin
ředitel Kulturus z.s.
IČO: 04108019

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *